Освітні програми

 

Освітні програми І ІІ ІІІ ступенів навчання  розроблені, погоджені на засіданні педагогічної ради школи 21.06.2018р. (протокол № 14) і затверджені  наказом директора школи від 21.06.2018р. №142